• ד' מינים למבקר המדינה ויו"ר הכנסת

    לקראת שנה החדשה הרב מנחם מענדל וילהלם רב ושליח הרבי ב"אגד" ומשרד התחבורה, נפגש עם ראשי המדינה ומסר להם דבר תורה קצר על עניני היום ומסר להם חת״ת ודבש ואחל להם שנה טובה ומתוקה וכתיבה וחתימה טובה. כמו כן חילק ארבעת המינים לקראת סוכות, למבקר המדינה מתניהו אנגלמן, ויו״ר הכנסת מיקי לוי • לתמונות