• מעמד סיום מרגש לתלמידי כתה ח' בת"ת כפר חב"ד

    בתלמוד תורה בכפר חב"ד זו כבר מסורת. בסיום שנת הלימודים מתכנסים הנהלת הת"ת עם התלמידים המסיימים תלמידי כיתות ח' והוריהם לערב מרגש של סעודת מצוה וסיום מסכת וסיום אגרת התשובה ע"י נציגי תלמידי הכיתות, בטרם כניסתם לשלב חדש בחייהם, כניסה לעולם הישיבות • לדיווח וגלריית תמונות