• בבוקט מחזקים את הכשרות בקהילה היהודית

    אחרי שש שנים בבוקט, פנמה, הרה"ת אליהו עזאגווי שהגיע לחזק את המוסדות ולקיים ישיבת קיץ עם תמימים מארצות הברית, הלך יחד עם השליח המקומי ר' יעקב פוליוודה שמצאו את ההזדמנות הראשונה לקחת בפעם הראשונה חלב ישראל לגבינה וחמאה כפי הנדרש בהלכה, מבהמות טהורות לחיזוק הכשרות של הקהילה היהודי • לתמונות