• זמן קצר לפני החתונה התברר: החתן גויר בצעירותו שלא כהלכה

    המקרה הקשה והסבוך שהופנה לטיפול מקצועי של יד לאחים – המחיש: פסיקת בג"ץ האומללה נוגעת לכל שכבות האוכלוסייה לרבות משפחות שומרות תורה ומצוות • ביד לאחים מבהירים: שום מגזר אינו יכול להיות חסין מפני ההשלכות הקשות של הפסיקה ואנו עדים לכך בעבודתנו היומיומית • לסיפור המלא