• בעקבות ההתוועדות: התעוררות גדולה לקיום 'מבצע חינוך'

    45 שנה אחרי שיצא הרבי מלך המשיח במבצע הגדול של חינוך ילדי ישראל ורישום ילדי ישראל לחינוך הכשר, ובמסגרתו אף הכריז על שנת תשל"ו כ'שנת החינוך', נרשמת התעוררות עצומה בקרב אנ"ש ושלוחי הרבי להחזרת המבצע של הרבי לקדמת העשייה החב"דית בארץ הקודש, זאת בעקבות התוועדות היסטורית, שנערכה ביוזמת רשת 'אהלי יוסף יצחק' • לכתבה המלאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array