• יש זוכה בהגרלת "ותחיינה" של מכון הלכה חב"ד

    מזל טוב לזוכים בשטר הנדיר והאחרון שניתן ע"י הרבי לבלנית בכניסתו למקווה. דולר שנתרם במיוחד ע"י הבלנית לתומכי "ותחיינה" של מכון הלכה חב"ד – הרב חיים ורות אביעד מרעננה. בעז"ה שברכות הרבי ילוו את הזוכים ואת כלל תומכי המכון בכל פעולותיהם וענייניהם, והעיקר התגלות הרבי מה"מ בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

    אילוסטרציה
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array