• עזרת אחים – חב"ד: יבול הפקות מהודרות לחג השבועות ברוסית

    לקראת חג השבועות, ניתן לרכוש בלשכת עזרת אחים חב"ד ליובאוויטש ליהודי חבר העמים את ההפקות המהודרות לחג מתן תורה, פרוספקטים לילדים, מבוגרים ושילוט לחג השבועות של גאולה בשפה רוסית, בעיצוב מרהיב ופורמט חדשני, לצד מידע יהודי והדלקת נרות שבת והחג • לדיווח ולהזמנות מוצרים