• מחר: הכנסת ספר תורה לבית אגו"ח לע"נ הרב מיידנצ'יק

    בחג הגאולה י"ב תמוז תערך בכפר חב"ד סיום והכנסת ספר תורה לע"נ הרב שלמה וזוג' רוזה מיידנצ'יק ע"ה, בהשתתפות כלל חסידי חב"ד, רבנים, שלוחים, משפיעים, ורבים מידידיו ומוקיריו של ר' שליימקה ע"ה • לפרטים