• ב' ניסן: יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר הרש"ב • מאה שנה

    בב' ניסן מציינים חסידי חב"ד מאה שנה ליום הסתלקותו של כ"ק האדמו"ר הרש"ב, החמישי בשושלת אדמו"רי חב"ד, ייסד את ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, אם ישיבות חב"ד בעולם • נולד ביום כ' בחשוון תרכ"א, והסתלק ביום ב' ניסן תר"פ ומנוחתו כבוד ברוסטוב. "אני עולה השמיימה, את הכתבים אני משאיר לכם" • לערך המלא בחב"ד-פדיה