• בלוד מתכוננים לפראד הגדול

    משיתו"ף לקהילה בראשות המרא דאתרא הרב ברוך בועז יורקוביץ, והעסקנים ר' יוסי לויטין ור' יחיאל ברג נמסר כי השנה הושקעו המון מחשבה ויצירתיות סביב ל"ג בעומר תשע"ה וכי הוא כבר יוצר התעניינות ומתח רב לקראת הערב הגדול.