• יהודי מולדובה משתוקקים ל'בני חורין' בגאולה השלימה

    משאיות עמוסי מצות ליהודי מולדובה, מכתב כללי מאדמו"ר שליט"א לפסח ברוסית, חלוקת מצות לקשישות וגלמודות, מבצע תפילין כובש את הבירה ועוד. והכל בניצוחו של השליח הרב י"י אבלסקי הרב הראשי למולדובה • לדיווח ותמונות