• זכרון להולכים: הרב שלמה יוסף זוין ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב שלמה יוסף זוין שנפטר בכ"א אדר א' תשל"ח. מגדולי הגאונים בדור האחרון, חסיד חב"ד, ועורכה של האנציקלופדיה התלמודית, כיהן כמזכיר ועידת רבני רוסיה שהקים הרבי הריי"צ  ולאחר מכן בהוראתו של הרבי שימש כאב בית דין של ועד רבני חב"ד תפקיד אשר קיים עד לפטירתו • לתולדות חייו

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array