• לראשונה: כושר לרב בית כנסת מרבני חב"ד

    חדש מבית 'למען ילמדו' • לאחר מאמצים רבים ניאותו רבני חב"ד המכהנים כרבני ערים להעניק תעודת כושר רב בית כנסת לשלוחים • מסלול הכשרה ייחודי שיעניק לשלוחים את הידע הנצרך לשמש כרב בית כנסת • תעודת ההכשרה וההסמכה יקבלו במעמד חגיגי ע"י ועד ההסמכה לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array