• תמונת הלילה

    שעות מספר לאחר שועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותו, נצפה ר' ברוך מרזל כשהוא משוחח עם המזכיר הרב יהודה לייב גרונר, באירוע הכנסת ספר תורה שקיים ר' עמי פייקובסקי בירושלים. דיווח וגלריית תמונות יפורסמו בקרוב.