• בית משיח בחשיפה: הרבנית שימשה כמזכירה אצל אביה

    שורת החשיפות של 'בית משיח' נמשכת: אחרי שבשבוע שעבר נחשפה התלמידה האישית שזכה לכך שהרבי לימד אותה א"ב בהיותה ילדה בצרפת, השבוע חושף החוקר ר' שניאור זלמן ברגר את כך שהרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא ע"ה שימשה במשך תקופה כ"מזכירה זמנית" של אביה, כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע. החשיפה המלאה – בבית משיח לש"פ משפטים.