• שבת ראשונה של הרב מאיר אשכנזי כרב הכפר

    סדר היום בשבת של המרא דאתרא החדש של כפר חב"ד, הרב מאיר אשכנזי היה גדוש באירועים. בליל שבת התפלל בבית כנסת המרכזי. את תפילת שחרית של שבת ביום התפלל ב'בית מנחם', ולפני קריאת התורה נשא את הדרשה הראשונה שלו כרב ומרא דאתרא • לדיווח ותמונות