• קניה: מסיבה לקראת חנוכה לילדי הקהילה

    מכינוס השלוחים אל מסיבות החנוכה. בבית חב"ד קניה לא נחים ומיד עם חזרתו מכינוס השלוחים של הרב שמואל נוטיק, שליח הרבי מלך המשיח בקניה החלו בהיערכות לחג החנוכה. השבוע, התקיימה מסיבת חנוכה המסורתית של בית חב"ד לילדי הקהילה היהודית בקניה. יצירות לילדים, משחקי חנוכה, הכנת נר מקושט עשוי מעוגה ושירה וריקודים עם השליחה הריתמיקאית חיה • לתמונות