• עזרת אחים: כרך חדש של 'אגרות קודש' בתרגום לרוסית

    לקראת חודש אלול 'המלך בשדה', יצא-לאור על ידי לשכת עזרת אחים חב"ד ליובאוויטש ליהודי חבר העמים, כרך חדש ונוסף מסדרת ה"אגרות קודש" של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בתרגום לרוסית • לפרטים והזמנות