• זכרון להולכים: הרב שמואל אייזיק פופאק ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב שמואל אייזיק פופאק ע"ה שנפטר בה' סיון התשע"ב • היה נגיד חסידי תושב קראון הייטס שנמנה על ראשוני ישיבת תומכי תמימים המרכזית, ומקורבי אדמו"ר הריי"צ • לתולדות חייו