• מי אמר בג"צ ולא קיבל? • מאמר מערכת

    את בית דין רבני חב"ד באה"ק, הקים הרבי בשנת תשל"ו, ועם הקמתו היו חברים בו ארבע עשרה חברים. במשך למעלה משני עשורים, למרות פטירת חלק מהחברים, לא נוספו אף חברים לבית הדין • כאשר כבר מצרפים רבנים חדשים, לא נוספו רבנים המייצגים את כלל הדעות השונות בחב"ד, אלא שוב מאותו הדבר בדיוק • למאמר המערכת