• אור חדש: כרך ל"ו בסדרת אגרות קודש של הרבי

    לקראת יום הבהיר י"א ניסן, יום הולדתו הקכ"ג של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, רואה אור הכרך השלושים ושישה בסדרת אגרות קודש, ובו האגרות משנת תשד"מ שזכתה לראשי תיבות: תהי' שנת דברי משיח. בשנה זו הורה הרבי להוסיף את אמירת "הריני" ו"אך צדיקים" לצד הוראות רבות נוספות לכלל ולפרט • לכתבה המלאה