• בצל המלחמה: המעמד המרכזי של דידן נצח – "מנצחים ביחד"

    'דידן נצח'. צמד המילים שאומר הכל. יום הבהיר ה’ טבת קרב ובא, ויחד עימו המעמד המרכזי והמסורתי של אנ”ש בארה”ק: התוועדות "דידן נצח" בארגון 'התאחדות החסידים' לקבלת פני משיח. השנה עקב מצב המלחמה בארץ הקודש, המעמד יתקיים בהיכל ביכנ"ס 'בית מנחם' בכפר חב"ד • לכל הפרטים