• האזינו: הת' שניאור זלמן פרקש בניגון לקאפיטל קכ"ב

    לוועדת הניגונים ממשיכים לזרום הניגונים שהולחנו על הפסוקים בקאפיטל קכ"ב בתהילים, אותו נחל לומר בי"א ניסן הקרוב – יום הולדתו ה-121 של הרבי מלך המשיח, וכעת אנו שמחים להגיש ניגון נוסף מאת הת' שניאור זלמן פרקש, שליח בישיבת תות"ל 'אור מנחם' נאפירוויל • מוזיקה: הת' שניאור זלמן בן שמואל • עריכה: הת' פישל קליינמןהאזינו