• פרוייקט ‘געגועים’: הניגון של המזכיר ר’ חוניע מרוזוב

    ר’ חוניע מרוזוב שהיה מזכירו של אדמו”ר הריי”צ, היה בעל מנגן נפלא והתוועדויותיו מתוארות כחוויה מיוחדת של נגינה לצד דבריו השכליים. אדמו”ר הריי”צ מספר כי ר’ חוניע נמנה בין התלמידים שהיו ‘בעלי מנגנים’ בליובאוויטש וזכה שאדמו”ר הרש”ב לימד אותו באופן אישי את עשרת הניגונים של אדמו”ר הזקן • ר’ חוניע היה מנגן ניגון זה פעמים רבות ולכן נקרא על שמו. ניגון פ”ט בספר הניגונים ונקרא גם ניגון לשבת ויום טוב • שירה: הרב מנחם מענדל עמאר. מיקס ונגינה בכינור: מרדכי ברוצקי. עיבוד פלייבק: עובד מוניס • האזינו

וידאו