• אלעד: כינוס הקהל לחיזוק לימוד ספר ה'דבר מלכות'

    כחלק ממערך כינוסי ה'הקהל' ברחבי ארץ הקודש לחיזוק לימוד ספר ה'דבר מלכות', אמש התקיים בעיר אלעד כינוס הקהל לחיזוק לימוד ספר ה'דבר מלכות' בקהילה, בהשתתפות המד"א הרב זלמן ירוסלבסקי, הרב רפאל דוגר מגדולי רבני הספרדים באלעד, הרב ישראל פרוש ראש העיר אלעד ועוד • לדיווח המלא ולתמונות