• ט"ו אייר: 30 שנה לחלוקת הדבר מלכות ועידוד יחי • יומן מפורט

    והימים האלה נזכרים ונעשים: בט"ו אייר תנש"א, הרבי מלך המשיח שליט"א חילק קונטרס "דבר מלכות" בעניני גאולה ומשיח לכאו"א, ועודד בחוזק רב את שירת יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד (לראשונה עידוד מצולם) • מטה לימוד הדבר מלכות מגיש יומן מפורט ומרתק לקריאה והדפסה • לכל הפרטים