• "ומלאה הארץ דעה": המעגל העולמי נפתח בסערה

    המעגל העולמי ללימוד גאולה ומשיח נפתח בסערה בארגון את"ה העולמי, בכל קצוות תבל מתאחדים אנ"ש והתמימים ללימוד מסיבי של עניני משיח וגאולה מסביב לשעון, מנחלת הר חב"ד שבאה"ק ועד מקסיקו דרך שיקגו שבארה"ב ובית חיינו-770 כמובן. בקשר עם שלושים שנה לחלוקת קונטרס דבר מלכות י"ב והעידוד הנצחי • לפרטים