• האם קורח רוצה משיח?

    איך טעה קורח הפיקח טעות גורלית שכזו? האם הוא לא ידע על גדלותו של משה רבינו? מה הקשר בין קין והבל לכוהנים ולווים? הביאור החסידי מעניק לנו אור חדש על כל הסיפור, ומראה לנו את הדרך בהכנת העולם לגאולה • להורדת השיעור