• מטה משיח: סדרת הרצאות ארצית לרגל ח"י אלול

    במטה משיח הגו רעיון לנגברת העיסוק במשיח והאחדות בקהילות סביב נושא הגאולה. לקראת יום הבהיר ח"י אלול בקהילות חב"ד ברחבי הארץ ימסרו הרצאות שיומחשו וויזואלית. תכנית מרהיבה שתחייה את הנושא הנלמד תערך לאחר סיום ההרצאה על ידי הרבנים שימסרו את השיעורים • למפת השיעורים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array