• קרית גת: ערב בנושא הגאולה שחודרת בעולם

    בליל ט"ו מנחם אב כהוראת הרבי מלך המשיח להתוועד ולהתחזק בתוספת לימוד התורה מיום זה, התקיים כנס אזורי בדרום בשערי גאולה 770 קרית גת ביחד עם מטה משיח בארץ הקודש,  בו השתתפו מרצים ורבנים מהדורה הראשונה • לדיווח ותמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array