• מטה משיח: מיזם 'פעילי משיח' מגיע לרחובות

    בהמשך להתרחבות המיזם  'פעילי משיח' שעל ידי מטה משיח בארץ הקודש, הפעילים לא נחים וממשיכים ליעד הבא. המודעות שנתלו בבתי כנסת חב"ד ברחובות הרימו את מפלס הציפיה והשיח הציבורי סביב הנושא האחד והיחיד, "להביא לימות המשיח".  ביום חמישי ז' אדר יום הולדת משה רבינו יתאספו 'פעילי משיח' אשר פעילות בענייני משיח יקרה לליבם, במרכז דעת ברחובות ויתוועדות ויטכסו עצה "מה לעשות וכיצד לעשות"• למודעה המלאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array