• 28 שנה להוראת הרבי • לא לסגת בפרסום הבשורה

    כמו לכל דבר שבקדושה – גם לבשורת "ברוך הבא מלך המשיח" קמו מתנגדים שטענו כי הפעילות תזיק להפצת המעיינות ח"ו ולפגוע ב'כבוד ליובאוויטש'.. • אחדים מהם אף הביעו את מחאתם בכתב, דבר שהביא לתגובה של שלוחים ומשפיעים, שמחו על הניסיון לפגוע בפרסום שקיבל את ברכתו של הרבי • מוגש בעקבות פטירתו של השליח הרב אברהם שמואל בוקיעט ע"ה • לקריאה