• קובץ מרתק: ההיסטוריה של פסקי דין בקשר לגאולה

    בימים אלו רואה אור קובץ תורני העוסק בנושא פסקי דינים בקשר לגאולה. בקובץ מופיעה סקירה על הפסיקות אודות מלכות דוד, החל מיהודה ותמר, פסיקות שקידמו את מלכות דוד, ופסיקות שניסו להפרעה להתגלות מלכותו, וכן פסיקות אודות נשיאי פנימיות התורה והתגלות תורת החסידות • להורדת הקובץ