1. גאולה יקרה!
   שיהיה בניין עדי עד על יסדי התורה והמצווה!
   מזל טוב ענק!!!
   חתן- תדע שזכית בכלה הכי מדהימה בעולם!!!

   חברה טובה
  2. מזל טוב מזל טוב להקמת בית חסידי אמיתי עוד בית חבד גאולתי ונחת אמיתי לרבי שליטא מלך המשיח
   לאבי וורד המון נחת חסידי אמיתי מתוך בריאות איתנה
   יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
   להתראות עם הרבי שליטא בבית המקדש השלישי

   יחי המלך
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו