1. אש עליכם

   יוסי
  2. חולים עליך שתזכה לבניין עדי עד על יסודי התורה והמצוות!!!

   יהונתן אברהמי
  3. יחי

   התלמידים השלוחים דרמת אביב
  4. מזל טוב מזל טוב!!!
   שיהיה בניין עדי עד על יסודי התורה והמצווה.

   התלמידים השלוחים דרמת אביב
  5. מזל טוב מזל טוב!!!
   שיהיה בניין עדי עד על יסודי התורה והמצווה.
   כפי שהם מוארים במאור שבתורה, זו תורת החסידות לנח"ר רבותינו נשיאנו, ולרבי מלך המשיח שליט"א.
   שיהיה בית נאמן בישראל, בית מאור עם שלט מאור.
   יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   התלמידים השלוחים דרמת אביב
  6. מזל טוב דוד

   דניאל אברהמי
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו