• סקר עומק בחב"ד: באיזו מידה אתם מתייעצים עם רבנים?

    מאות מחסידי חב"ד בארץ הקודש קיבלו בשבועות האחרונים באופן אקראי לחלוטין שיחת טלפון ובה התבקשו להשתתף בסקר ייחודי שנערך על ידי מגזין דרך המלך בנושא 'שאלת רב' • נתוני הסקר חד-משמעיים: יש מה להשתפר: 49% מהמשיבים טוענים כי נתקלים בהעדר זמינות של רב, ולו היתה זמינות מלאה, הם היו שואלים יותרלכל נתוני הסקר