• סוד השמחה: מגזין בית משיח לחג הפורים

    סוד השמחה, והסוד של ר' שמחה לקראת שמחת פורים המתקרבת, פגשנו את ר' שמחה פרידמן, ממקום פנימי יותר, וביקשנו ולהבין את סוד השמחה, וימי הפורים האלה.. הרב שלמה הכהן זרחי נזכר בהתוועדויות חג הפורים עם הרבי, "מישהו צעק 'יריות'" הנס של התמימים ממבצע פורים – 'חיים' מהאירוע שלא נשכח, לצד המדורים והטורים השבועיים • להצצה למגזין