• יכירו וידעו כל יושבי תבל: היום שבו נקבע כי "המלך אינו מעיד"

    במהלך פרשיית הספרים דרשו העו"ד של צד הנתבע לחקור גם את הרבי מלך המשיח. בי"ג בכסלו בשנת תשמ"ו פסק בית המשפט הפדרלי בארה"ב, שהרבי לא יחקר ע"י העורכי דין. המזכיר שהיה מעורב בפרשיה סיפר שמבחינת הרבי לא היה מניעה לבוא ולהעיד אך אמר "מה יאמרו התמימים" ואכן החסידים לא הסכימו לכך מפאת כבודו של הרבי • לסיפור המלא