• ידיעות אחרונות מספר על ר' שלמה מיידנצ'יק ע"ה

    היום לפני ארבעים ושלוש שנים, פורסמה בעיתון "ידיעות אחרונות" כתבה אודות פועלו של הרב שלמה מיידנצ'יק ע"ה בקירוב ראשי המדינה ליהדות. הכתב מספר על מפגשו עם החסיד הנמרץ, על פעילותו העניפה, ועל מה שמניע אותו לכך. מארכיון ר' שניאור זלמן ברגר ותודתנו נתונה לו • לצילום הכתבה