• תמונות נדירות: הרבי בחג הפורים תשכ"ב

    לרגל חג הפורים, אנו מגישים גלריית תמונות מכ"ק אד"ש מה"מ, שצולמה בפורים תשכ"ב. בתמונות נראה הרבי בעת קריאת המגילה וכן בעליה לתורה בתפילת שחרית • לתמונות