• הרבי והרבי הריי"צ • תמונה מיוחדת

    לכבוד  יו"ד-י"א שבט – יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ויום קבלת הנשיאות של הרבי מלך המשיח – "וזרח השמש ובא השמש", אנו מפרסמים בזה תמונה נדירה בה נראה הרבי מסייע לרבי הריי"צ לעלות לרכב (בעל גג פתוח).

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array