• בימים ההם

    במסגרת המדור "בימים ההם" אנו מפרסמים תמונה בה נראים המשפיע הרה"ח ר' מענדל פוטרפס והמשפיע הרב יקותיאל מנחם ראפ ע"ה (שיום ההולדת שלו חל השבוע).