• הרבנים חברי הבד”צ פיקחו על כשרות השחיטה והמליחה

    כמידי שנה, את ההכשר לעופות של הכפרות שמארגנים אש”ל הכנסת אורחים, נותן הבד”צ דקראון הייטס. במהלך הלילה הגיעו המארי דאתרא חברי הבד”צ הרב אהרן יעקב שוויי והרב יוסף ישעי’ ברוין לבדוק את הסכינים של השוחטים, ומשם המשיכו לביקור במקום בו מכשירים את העופות ועקבו מקרוב אחרי הפעולות השונות • לתמונות