• שיתוף פעולה עולמי למען נשות אנ"ש

    במשרדי הבד"צ בקראון הייטס התקיימה בשבוע שעבר פגישה של יו"ר ארגון טהרנו הרב יצחק מלבר עימו הגיעו גם ראשי ארגון טהרנו בארה"ב, שנועדו עם המד"א הרב יוסף ישעיה ברוין, וכן עם נציגי "מכון הלכה חב"ד" באה"ק. בפגישה דנו בדרכים לייעל ולשפר את התשובות הנוגעות לקשר בין עולם הרפואה לעולם ההלכה.