• אורו של משיח: נפתחה רשת ארצית של שיעורי דבר מלכות

    אחרי שבועיים מלאים בחיות חסידית שאין בשום מקום אחר, יזמו משרד הלימודים בקעמפ אורו של משיח רשת שיעורי דבר מלכות בכל הארץ. כל חייל שהחליט לפתוח שיעור דבר מלכות בכיתתו, קיבל מודעות מיוחדות לתלייה בכיתתו, וכן חומרי עזר למסירת השיעור • לדיווח המלא