• צבאות השם במבצע ענק: תשרי חסידי

    מפקדת 'תנועת הנוער צבאות השם – בארץ הקודש' יוצאת במבצע מיוחד – מבצע 'תשרי חסידי'. החיילים והחיילות יבצעו משימות ויתקדמו במסלול הדרגות של צבאות השם. בנוסף, בסוף החודש תערך הגרלה ענקית בין המדווחים בטלמסר • לפרטי המבצע ולוח המשימות