• העיתון השבועי לילדי השלוחים בחבר העמים

    עיתון שבועי בשם "החייל" רואה אור על ידי חדר מנחם במוסקבה והוא מופץ בין כל ילדי השלוחים בחבר העמים ובאירופה. לרגל חג הפורים רואה אור עיתון מוגדל וחגיגי, ואנו שמחים להגיש אותו לקריאה