• תיעוד מהסניפים: יוצרים ונהנים במועדון צבאות השם

    במועדוני צבאות השם ברחבי ארץ הקודש, לאחר מסדר וטקס עלייה בדרגה, יוצרים בכל פעילות יצירה ייחודית, לעיתים יצירה אכילה וטעימה • להצצה לסניפים