• גלריית ענק: סיכומו של חודש בסניפי צבאות השם

    הרוחות בחוץ לא כיבו את האש הסוערת בתוך סניפי תנועת הנוער צבאות השם בארץ הקודש. פעמיים בכל שבוע נפגשו אלפי החיילים לשעה וחצי של חוויה חסידית מרוממת יחד עם המפקדים והקצינים המסורים. בלימוד, פעילות, מבצעים, סיירת האור, אלבום המדבקות וכמובן תוכנית הדרגות • לגלרייה טעימה מהסניפים