• יתוקן לאלתר חוק מיהו משיחיסט • מחשבים מסלול מחדש

    הן אמת, שהתואר 'יהודי' גם מחייב לקיים תורה ומצוות קלה כבחמורה, אבל ה"תואר" חלילה אף פעם לא ילקח – "אף על פי שחטא ישראל הוא", יהודי הוא נשאר. כי נשמתו חלק אלוקה ממעל ממש, לא נלקחת. שונה מכך משיחיסט • מילים של חשבון נפש לכ"ח ניסן • לטור המלא